INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
 

Tento dokument popisuje způsob zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů pro účely zasílání seriálu Inspirace a karta od Imaglee a činění jiných marketingových aktivit.

 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 • Správcem vašich osobních údajů je společnost Imaglee s.r.o., IČO 04482379, se sídlem Farského 1121/9, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248380 (dále jen „správce“).

 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Imaglee s.r.o.,Farského 1121/9, Holešovice, 170 00 Praha 7, adresa elektronické pošty petr.hedbavny@imaglee.com.

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání seriálu  Inspirace a karta od Imaglee správcem vůči vaší osobě a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Doba, po kterou budou vaše osobní údaje správcem uloženy, je 5 let.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou osoby zajišťující služby správy databáze pro správce.
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
 • Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely rozesílání seriálu Inspirace a karta od Imaglee a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro tyto účely, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.