Chceš se vydat na ostrov vypravěčů?

Ke zveřejnění elektronické verze karet na webu se odhodlávali dlouho, protože - ač to nemusí být vidět na první pohled - za každou kartou je opravdu hodně práce. Vždy prosím uveďte původ, neužívejte komerčnědílo nezpracovávejte (tedy ho nijak neupravujte). Děkujeme vám, že to budete dodržovat. My vám pak jako poděkování za respektování těchto pravidel budeme vytvářet další know how ke kartám. Pokud byste měli zájem o hlubší know how k Imaglee, vč. elektronických verzí vybraných karet, můžete se přihlásit k odběru seriálu.