Autor Martina

O autorovi

Sloh

minimalistický popis – poznej, kterou kartu myslím – čím míň slov řekneš, tím líp číslo určuje počet vět/počet slov ve větě/počet slabik/počet písmen ve slově práce s mnohoznačnými slovy inspirace: https://clanky.rvp.cz/clanek/r/ZA/133/NETRADICNI-VYUCOVANI-SLOHU-NA-ZS.html/ s vylosovanými kartami v kategorii haiku  červená knihovna western sci-fi

Trénink telefonního seznamu lit. děl a jejich obsahu

Válka barev  na veškeré umění (obrazy, filmy, lit. díla, songy, kapely) omezená jen na literauru . ping-pong názvy liter. děl, tak aby obhajitelně souvisely se sejmutou/odhazovanou kartou: kat A -> kat B -> kat A -> kat B -> … české x zahr. div. hry x romány komedie x tragédie jména postav mužské x ženské a zvířecí postavy

Trénink nudných gramatických jevů

Barva kóduje skupinu např. procvičujeme tvrdá, měkká a přivlastňovací příd. jména (barvy karet kódují typ adjektiv – žáci mají rychle pojmenovat jakékoli správné z otočené karty; kdo pojmenuje jako první, kartu získává). Obdobně by šlo potrénovat i např. daktyl, trochej, jamb. Číslo kóduje pád v daném pádě: Souboj vypravěčů na každej pád Tam a zase zpátky např. do ypsilonie a zpátky