Imaglee v době COVID-19

Výuka imunní vůči covidu-19: fyzické a digitální karty Imaglee ve výuce ve škole i na dálku

Petr Hedbávný, 7. 9. 2020

Motto:

Výuka, v níž se pracuje s kartami Imaglee, je de facto imunní vůči covidu-19. A to díky tomu, že učitel i jeho žáci mají k dispozici papírové i digitální karty. Bez ohledu na to, zda se učí ve třídě či na dálku, se s kartami pracuje velmi podobným způsobem. Navíc učitel ušetří čas strávený nad přípravami, poněvadž každý týden dostává soubor nápadů, jak různých předmětech využít vybranou kartu.“

Anotace:

Imaglee, pestrobarevné karty s čísly a obrázky, využijete pro individuální práci, pro práci v malých skupinkách i pro společnou práci v celé skupině. Při kontaktní výuce i při výuce na dálku. Poutavý design karet a jejich „obrázkovost“ (absence textu) z nich dělá vhodný nástroj pro ty žáky a studenty, které preferují obrázky před textem. To znamená pro vizuální typy žáků a též pro takové jazykově smíšené skupiny, v nichž znalosti komunikačního jazyka nejsou na pokročilé úrovni.

3 způsoby učení s Imaglee ve škole:

(A1) společné soustředění se na prezentaci na dataprojektoru („jako v kině“) <využíváme digitální kartu + zužitkujeme nápady ze seriálu „Inspirace a karta od Imaglee“, vymyšlené přímo k dané kartě>;

(A2) práce v lavici: samostatně, ve dvojici, případně ve skupince 3 – 4 žáků (prostor pro soustředěnou práci) <využíváme fyzické karty Imaglee ke vzdělávacím hrám ze tří kategorií: (i) klasické hry (např. paměťové hry jako pexeso či Kimova hra), (ii) originální hry od Imaglee, (iii) vlastní hry vytvořené daným učitelem>;

(A3) učení se v pohybu (ve třídě, případně v tělocvičně či venku).

3 způsoby učení s Imaglee na dálku (přes internet, částečně bez obrazovky a bez klávesnice):

(B1) společné soustředění se na promítaný didaktický materiál při hromadném videohovoru, např. přes aplikaci Zoom („jako v kině“) <využíváme digitální kartu + zužitkujeme nápady ze seriálu „Inspirace a karta od Imaglee“, přímo k dané kartě>;

(B2) práce individuální a v malých skupinkách, se sadou fyzických karet (všichni žáci mají k dispozici identickou sadu piktogramů na kartách – buď zcela identické karty, anebo karty se shodnými symboly v rámci jedné karty); pracuje se buď samostatně, nebo při videohovorech v podskupinkách (2 – 4 žáků).1 <žáci mohou plnit úkoly a výzvy ze seriálu „Inspirace a karta od Imaglee“>

Výhody Imaglee při učení na dálku:

 • učitel i žáci pracují se stejnou pomůckou (velmi podobným způsobem) bez ohledu na epidemiologickou situaci, tedy si nemusí osvojovat tolik nových poznatků a návyků při přechodu na výuku na dálku. Konrétně:

  • společný videohovor (bod B1 výše) má stejnou náplň jako promítání přes dataprojektor (A1);

  • videohovor v malé skupince (B2) má stejnou náplň jako skupinová práce v lavici (A2);

  • individuální plnění zadání od učitele (B2), kdy zadání úkolu probíhá při skupinovém videohovoru), odpovídá individuální práci ve třídě, kdy učitel ústně zadává úkol (A2);

 • výuka nestojí a nepadá s existencí a stabilitou internetového připojení na straně učitele a žáků ani možností tisknout materiály na straně žáků:

  • při neexistenci připojení lze zadávat individuální úkoly korespondenčně;

  • při slabém připojení (nemožnost videa, pouze audia) lze zadávat úkoly ústně, poněvadž žáci mají fyzickou vzdělávací pomůcku před očima;

  • při absenci tiskárny lze zadávat úkoly ústně formou videohovoru / po telefonu;

 • při vzdálené výuce žáci tráví méně času s digitálními médii (což je přáním mnoha rodičů) díky tomu, že mají k dispozici fyzické vzdělávací karty.

Pro učení na dálku lze použít standardní balíčky karet Imaglee,

a to tak, že učitel rozdělí balení s 50 kartami mezi 5 žáků  podle barev. Každý žák tedy obdrží 10 karet stejné barvy, s čísly 0 až 9.2 Lze pořídit i „korona-sadu Imaglee pro celou třídu“, v níž je pro každého žáka shodná sada o menším počtu karet (4 nebo 8 karet).

1Pozn.: i do učení na dálku lze zapojit pohyb na čerstvém vzduchu, např. žáci mají za úkol identifikovat ve svém okolí orientační body, které leží na elipse a následně projít v terénu trasu, která co nejlépe kopíruje tvar elipsy.
2Případně lze karty vybrat podle takového klíče, aby každý žák obdržel všechna čísla 0 až 9 a současně co nejširší barevnou paletu (tedy od každé baryv 2 karty).Pokud učitel chce, aby barva karty určovala rozdělení třídy do skupinek, má dvě možnosti (tzv. „klíče“), jak vytvořit sady pro žáky: buď tak, že žáci pracují ve stabilních skupinkách, nebo tak, že se skladba skupinek mění úkol od úkolu. Samozřejmě lze tyto dva principy spojit: každý žák dostane jednu sadu karet podle prvního klíče a druhou sadu podle druhého klíče.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.